Kreslítko online Photoshop návody Wity - Fórum - grafika

Fotografie

Uprava fotografie

Další upravené slečny

Uprava fotografie

Uprava fotografie

Upravená fotografie_2

Upravená fotografie_2

Obloha2

„Oblohy“ HDR efekt

Dvojka a trojka trochu zrněj 😀

Obloha1

Obloha1

Obloha2

Obloha2

Obloha3

Obloha3

ff